بایگانی برچسب: پایانه باربری پایتخت

توسط باربری شهرک صنعتی, مجله خبری در

باربری شهرک صنعتی پایتخت

باربری شهرک صنعتی پایتخت اتوبار و باربری شهرک صنعتی پایتخت باربری پارسیان در‌این حوزه‌ و محدوده یک باربری ماهر است و بسیار توانمند است که یکی‌از باربری های باسابقه باربری در پایتخت میباشد. باربری سمت شهرک صنعتی پایتخت ، پارسیان یک اتوبار و پایانه بار ایمن و ماهر و بسیار سریع و با نرخ و کرایه […]