بایگانی برچسب: پایانه باربری عباس آباد

توسط باربری شهرک صنعتی, مجله خبری در

باربری شهرک صنعتی عباس آباد

باربری شهرک صنعتی عباس آباد اتوبار و باربری شهرک صنعتی عباس آباد باربری پارسیان در‌این حوزه‌ و محدوده یک باربری ماهر است و بسیار توانمند است که یکی‌از باربری های باسابقه باربری در عباس آباد میباشد. باربری سمت شهرک صنعتی عباس آباد ، پارسیان یک اتوبار و پایانه بار ایمن و ماهر و بسیار سریع […]