بایگانی برچسب: شرکت باربری جنت آباد

توسط باربری شهرک صنعتی, مجله خبری در

باربری شهرک صنعتی جنت آباد

باربری شهرک صنعتی جنت آباد اتوبار و باربری شهرک صنعتی جنت آباد باربری پارسیان در‌این حوزه‌ و محدوده یک باربری ماهر است و بسیار توانمند است که یکی‌از باربری های باسابقه باربری در جنت آباد میباشد. باربری سمت شهرک صنعتی جنت آباد ، پارسیان یک اتوبار و پایانه بار ایمن و ماهر و بسیار سریع […]