بایگانی برچسب: حمل بار شمس آباد

توسط باربری شهرک صنعتی, مجله خبری در

باربری شهرک صنعتی شمس آباد

باربری شهرک صنعتی شمس آباد اتوبار و باربری شهرک صنعتی شمس آباد باربری پارسیان در‌این حوزه‌ و محدوده یک باربری ماهر است و بسیار توانمند است که یکی‌از باربری های باسابقه باربری در شمس آباد میباشد. باربری سمت شهرک صنعتی شمس آباد ، پارسیان یک اتوبار و پایانه بار ایمن و ماهر و بسیار سریع […]