بایگانی برچسب: باربری شهرک صنعتی کاوه ساوه

توسط مجله خبری در

باربری در شهرک صنعتی کاوه

باربری در شهرک صنعتی کاوه باربری پارسیان جزو باربری های باسابقه و مجهز باربری در شهرک صنعتی کاوه می باشد که با یک دهه فعالیت باربری برترین باربری در شهرک صنعتی کاوه و ساوه می باشد. پایانه باربری پارسیان در شهرک صنعتی کاوه بسیار فعال است و هر نوع باری را با هر حجمی به […]

توسط باربری شهرک صنعتی, مجله خبری در

باربری شهرک صنعتی کاوه

باربری شهرک صنعتی کاوه اتوبار و باربری شهرک صنعتی کاوه باربری پارسیان در‌این حوزه‌ و محدوده یک باربری ماهر است و بسیار توانمند است که یکی‌از باربری های باسابقه باربری در کاوه میباشد. باربری سمت شهرک صنعتی کاوه ، پارسیان یک اتوبار و پایانه بار ایمن و ماهر و بسیار سریع و با نرخ و […]