بایگانی برچسب: باربری در شهرک صنعتی کاوه ر

توسط مجله خبری در

باربری در شهرک صنعتی کاوه

باربری در شهرک صنعتی کاوه باربری پارسیان جزو باربری های باسابقه و مجهز باربری در شهرک صنعتی کاوه می باشد که با یک دهه فعالیت باربری برترین باربری در شهرک صنعتی کاوه و ساوه می باشد. پایانه باربری پارسیان در شهرک صنعتی کاوه بسیار فعال است و هر نوع باری را با هر حجمی به […]